Zoek in duizenden gedichten

Lijst 35 nieuwste gedichten

Wonderlijk gebeuren Casier, Greta donderdag 14 December 2017
de wereld baadt in een zee van feeëriek licht en kleurenvoor de geboorte van het lang...
Verwachten Hoogendoorn, Rieteke donderdag 14 December 2017
In de stilte van het wachtenwaar haast en tijd verstomtgroeit geloof uit tot verwachtennaar de...
Toen u dat kon Brunelli, Els woensdag 13 December 2017
Telt voor u geen mensenlevenalleen wat in uw boekje pastwat daar buiten isdaar van heeft u geen...
Wederom dat kleine lichtje Oostindiën-Guichelaar, M.M. woensdag 13 December 2017
Soms geen woorden,kunnen we niet geloven,wat ons hart moest horen.. Toch.. dát lichtje...
Vrede Welle, Ina van der woensdag 13 December 2017
Vrede wordt gezochtdoor mensen om je heenvrede leert Godja Hij alleenHij leert wat liefde isdoor...
De donkere dagen voor Kerst Lokker, Anton dinsdag 12 December 2017
Takken zwiepen wild op en neer Grauwheid vervult onze korte dagenWindvlagen ze hinderen het...
Geen plaats Borkhuis, Tiny dinsdag 12 December 2017
Een plaatsje had men voor Hem niet,alleen een donkere stal, wat stro en riet,Dat was al wat Hem was...
De glans van Gods liefde Beijersbergen-Groot, Diny dinsdag 12 December 2017
De glans van Gods liefdekwam eens in de nacht.Het werd voor ons zichtbaarin 't kind hier...
Eens was er een Kind van Vrede Laneuze, Priscilla dinsdag 12 December 2017
Als de tijd voor stilte ontbreektin het rumoer van deze tijdhoren wij niet Zijn stem die...
Neem tijd voor 't Koningskind Holman, Alie dinsdag 12 December 2017
Neem jij nog tijd voor 't KoningskindHij kwam voor jou je wordt bemindal was Hij klein het had een...
Als een mens zijn hart laat spreken Tricht, Justus A. van dinsdag 12 December 2017
Als een mens zijn hart laat sprekenkan 't een ander niet gauw breken. Want door woorden...
Geworden tot Engelenhoven, Drikus van maandag 11 December 2017
Gods Woord geworden tot vleesom onder ons te wonen in alles te tonendat Hij op zich wilde nemen...
U werd één van ons Hengstman-van Olst, Els maandag 11 December 2017
U verliet Uw hoge waardigheid,U legde alles af,titels, kronen en majesteiten droeg zelfs onze...
Vrede op aard' Groeneveld, Petra maandag 11 December 2017
De Heiland is heden geborenHij kwam voor Vrede op aard’.Hij doet het Licht in ons glorenZijn...
Je bent in Gods handen geborgen Tricht, Justus A. van maandag 11 December 2017
Je bent in Gods handen geborgenHij omspant je met veiligheid.Vaderlijk zal Hij voor je...
Een rein wit kleed Beijersbergen-Groot, Diny maandag 11 December 2017
Een rein wit kleedheeft nu de aard' bedekt.Verhuld het leed,'t ligt uitgestrektalsof het eeuwig wit...
Op Gods tijd Lingen, Aagje zondag 10 December 2017
Eens, in de volheid van de tijd,heeft God Zijn Zoon gegevengeboren uit een reine maagdom zondeloos...
Midden de winternacht Casier, Greta zondag 10 December 2017
midden de koude winternachtwordt de bedding van mijn hartdoor een Kind verwarmdzijn glimlach zal ik...
De ster van Bethlehem Nicolai, Fedde zondag 10 December 2017
Er was een bijzondere ster die nachtTussen al die miljoenen anderen te zienWas er een wonder...
Loflied voor Gods liefde Beijersbergen-Groot, Diny zondag 10 December 2017
In een wereld zwart en duisterklonken tonen zachtjes in de kilte.Als ontdaan van glans en...
Als God er eens niet was... Tricht, Justus A. van zondag 10 December 2017
Als God er eens niet was hoe leeg was dan 't bestaan.Steeds lopend uit de pasen door niets...
Laten wij Hem begroeten Groeneveld, Petra zondag 10 December 2017
Geen luxe en geen praalwerd Hem op aard’ beschoren. Geen heerlijk avondmaalHij kwam voor ons...
Wij zien eens waar wij uit gaan komen Tricht, Justus A. van zondag 10 December 2017
Wij zien eens waar wij uit gaan komendan volgt vervulling onzer dromen.Welke God aan ons voor zal...
Christus-feest Lingen, Aagje zaterdag 09 December 2017
Wie heeft er nu een kind verwacht, die vrede, heil en redding bracht.Maar God had eens...
Niet alleen Klaauw, Aad van der zaterdag 09 December 2017
Prijs me niet Om wat ik heb bereiktMaar om de kerenDat ik vielEn weer ben opgestaanWare vrienden...
Koning & knecht Siebel, Nico zaterdag 09 December 2017
koningof knechtaparte woordentwee wereldenzoals rijken armaanzienlijken onaanzienlijkbelangrijken...
Gesloten hart Doek, Robert zaterdag 09 December 2017
't Lijkt soms dichtgeslagenen op slot gedaanmaar 't heeft in deze dagenop een kier gestaanEr scheen...
Zijn Licht breekt door Groeneveld, Petra zaterdag 09 December 2017
Advent dat is verwachtenZijn Licht in duisternisZijn Licht in donk’re nachtenZijn Licht dat...
Een kind in een stal (3 tanka's) Laneuze, Priscilla zaterdag 09 December 2017
Schouwspel (1)een sfeervol schouwspelin een vol winkelcomplexeen kind in een stalvol zijn van God...
In de stal Doek, Robert zaterdag 09 December 2017
't Heeft daar stil gelegenvoorzichtig neergelegdmet Gods eigen zegen aan de mens gehechtLiggend in...
Leg je leven in Gods handen Tricht, Justus A. van zaterdag 09 December 2017
Leg je leven in Gods handen't ligt daar veilig goed bewaard.Vast verbonden met Gods bandendie Zijn...
God laat het dringend aan ons weten Tricht, Justus A. van zaterdag 09 December 2017
God laat het dringend aan ons wetenzijn jullie Jezus komst vergeten?Heeft men Hem in een hoek...
Goede kerstdagen Lingen, Aagje vrijdag 08 December 2017
Het Kerstfeest is altijd in trek, aan sfeer en warmte geen gebrek.Maar laten wij altijd bedenken,...
Groot nieuws Klaauw, Aad van der vrijdag 08 December 2017
Een vluchteling hoort dit eeuwenoude verhaal in zijn eigen taal:De gouverneur van Syrië...
Christusfeest Engelenhoven, Drikus van vrijdag 08 December 2017
Tijd voor kerstfeest?Tijd voor God?Tijd geven voor de Heilige Geestdat die ons leidt tothet hart...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn