Lijst 35 nieuwste gedichten

Mijn vertrouwen rust op U Debruyne, Rebecca dinsdag 20 March 2018
Mijn vertrouwen rust op U,op de Allerhoogste des hemelen en aarde.U schonk ons een eerste...
Kruiswoorden 5 Beijersbergen-Groot, Diny dinsdag 20 March 2018
Mij dorst.Hij wilde mens met mensen wezen.Hij droeg hun honger en hun pijn.Hij zorgde voor de...
Als een kind Brunelli, Els dinsdag 20 March 2018
Wees als een kinddat gelooftdat opziet naar zijn Vaderelk woord gelooftals het moe wordtvraagt het...
Zeven kruiswoorden 4 Beijersbergen-Groot, Diny maandag 19 March 2018
Waarom heeft U mij verlatenDe zon, het licht van alle goede dagentrok zich terug achter Gods eigen...
Wie zich bij God weet geborgen Tricht, Justus A. van maandag 19 March 2018
Wie zich bij God weet geborgenleeft veilig met minder zorgen.Hij toont in de mens behagenspoort ons...
Een sterke vrouw Hengstman-van Olst, Els maandag 19 March 2018
Een sterke vrouw is zij die weetdat God haar Man en Maker is,die dat belijdt bij tegenslag,dat...
Zeven kruiswoorden 3 Beijersbergen-Groot, Diny zondag 18 March 2018
Moeder, zie uw zoon.Hoe kan een moeder nog van toekomst dromenals kinderen zo lijden aan 't...
Eens staan wij voor de hemelpoort Tricht, Justus A. van zondag 18 March 2018
Eens staan wij voor de hemelpoortwaarachter 't eeuwig leven gloort.Van hieruit straalt het gouden...
Als laatste jaren vlieden heen Tricht, Justus A. van zondag 18 March 2018
Als laatste jaren vlieden heenis dan bekend de weg waarheen?Ben je tot stervens toe bereidverzekerd...
Aan zijn voeten Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 17 March 2018
Aan zijn voeten, woorden drinkend, daalt de waarheid diep in haar, ieder woord dat jezus uitsprak,...
Drink de wijn en vier het leven Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 17 March 2018
op een bruiloftsfeest in Kana Is de wijn snel uit de kan Jezus zegt: “vul kannen water, het wordt...
Het naderend Pasen Knoester, Hans zaterdag 17 March 2018
Oneindigepercelen in voren gelegenochtendlicht onbeperkt uitgezaaidover akkers pas...
In moeite en verdriet Engelenhoven, Drikus van zaterdag 17 March 2018
Samen strijdensamen lijdenopziend naar de Levensbrondie warmte geeft en licht; meer dan de...
Geloof het plan van God ! - Jesaja 40 : 12 Made, Frits van der zaterdag 17 March 2018
Wie mat de wateren met Zijn holle hand?Was Hij het niet, de grote Koning,Hij gaf de mens op aarde...
Zeven kruiswoorden 2 Beijersbergen-Groot, Diny zaterdag 17 March 2018
Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.Boven Zijn hoofd stond: 'Koning van de Joden.'Men spot:...
Dé belofte consemulder, jose zaterdag 17 March 2018
Pasen is dé beloftevoor mensen toen en nudat leven meer isdan een aards uur u Pasen keerde...
Vastentijd Scheer, Egbert Jan van der vrijdag 16 March 2018
Hij liep veertig dagen door de woestijnHeeft die voor ons gelopenLeed daar verzoeking, honger,...
Zoon van de wereld Klaauw, Aad van der vrijdag 16 March 2018
De Zoon van de wereldverraden in eigen kring,moest Zijn eigen kruis dragen.Zijn last was zwaar.Toen...
Zeven kruiswoorden 1 Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 16 March 2018
Ze weten niet wat ze doenDe mensen zagen hoe zijn handen kromdentoen onze Heer aan 't kruishout...
Overwinnaar Troost, Janneke vrijdag 16 March 2018
De dood is overwonnen,Jezus, Hij is opgestaan,satan is verslagen,het nieuwe leven breekt aan....
Houvast Poelman-Duisterwinkel, Coby vrijdag 16 March 2018
Het vuurtorenlichtaan de donkere hemelspreekt zonder woordenrustgevende taal.De maan en sterren,ze...
Zijn liefde Hengstman-van Olst, Els vrijdag 16 March 2018
Het waren niet de spijkersof de gemene doornenkroon,het waren niet de striemenof de beschuldigende...
Met of zonder Buitenwerf-Rozema, Gerry vrijdag 16 March 2018
Als men mij vraagt: Noem eens wat verschillen,wat heeft ‘met’ voor op...
Bescherming Scheer, Egbert Jan van der donderdag 15 March 2018
Toen ik dachtHelemaalAan de zijkantTe staanKeek ikOm mij heenEn ontwaardeEen machtigOnverslaanbaar...
Labyrinth-een pelgrimslied Verheij-de Peuter, Cobie donderdag 15 March 2018
elke weg heeft andere padenstijl, geëffend, vlak of hoog,soms moet je door diepe dalen,omweg...
Levend water Verheij-de Peuter, Cobie donderdag 15 March 2018
helder water heeft ze nodig en ze haalt dat ongezien, door haar overspel en  zonden, durft ze...
Zo lief Buitenwerf-Rozema, Gerry donderdag 15 March 2018
Zó lief gekruisigd met bruut geweld, maar het kwaad werd tentoongesteld. Bespot, geslagen,...
Stille zaterdag Buitenwerf-Rozema, Gerry donderdag 15 March 2018
Daar sta je dan, met schreiend lege handenen met een hart vol ongeloof en dof verdriet,met ogen die...
Biddag is.... Troost, Janneke woensdag 14 March 2018
Biddag is in gebed tot de Heere gaan,danken voor wat Hij heeft gegeven, en vragen of Hij mee wil...
Wie merkt hoe Jezus ons behandelt Tricht, Justus A. van woensdag 14 March 2018
Wie merkt hoe Jezus ons behandeltons leert hoe men die weg bewandelt.Het heeft verstrekkende...
Pilatus Troost, Janneke dinsdag 13 March 2018
Daar staat een Koning der Joden,de mensen willen Hem doden,vind geen schuld in deze Man, waarom ik...
Onder Pontius Pilatus Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 13 March 2018
Ach Pilatus, wat heb je het moeilijk,je wilt Jezus helpen maar weet niet hoe,het opgestookt volk...
Levend water Werners, Elle dinsdag 13 March 2018
wie dorst heeft geef ik vrij te drinkenuit de bron met water dat leven geeftijl en vol betekenishet...
Het licht van Paasmorgen Mulder-Zuur, Mina dinsdag 13 March 2018
Het licht van Paasmorgengeeft kracht en glansaan het kruis van Goede VrijdagElke zondag is een...
Pasen zet ons weer op twee benen Tricht, Justus A. van dinsdag 13 March 2018
Pasen zet ons weer op twee benenopstandingsleven, nooit meer wenen.Door Jezus aan de dood...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn