Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

NIEUW JAAR

In het gedicht "Nieuw jaar" met zijn 7 coupletten, worden meerdere thema’s nader uitgewerkt.
"Een nieuwe start" houdt niet alleen rekening met de jaarwisseling. Op geestelijk gebied kan die op een veel hoger niveau uitgewerkt en beleefd worden, voor al degenen, die in Christus een nieuwe schepping worden (resp. geworden zijn).
In dit gedicht zijn het Verlossingsplan en de uitnodiging duidelijk herkenbaar.
Mijn gedichten zijn meestal ritmisch en bevatten gewoonlijk meerdere coupletten, doordat ze eerst als luisterliedjes door mij gezongen zijn. Pas veel later kwamen de gedichten.
Destijds, als mijn man naar zijn werk was en onze 5 jongens waren naar school, dan moest ik even mijn zorgen en vraagtekens met Jezus delen - "stille tijd" heet dat. Zodra ik daar zat, kwamen de woorden en wijsjes eraan. Die zong ik dan bij mijn gitaar. Dat luchtte geweldig op, om zo met Jezus Christus mijn leven te delen.
Hij, de Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst is mij geworden tot rijkste Inspirator: mijn Redder en Bevrijder!
Lieve mensen, ik bid dagelijks voor jullie, dat Hij ook jullie Redder en beste Vriend zal zijn!
Dan zullen wij ooit eens gezamenlijk onze zegeningen tellen en het “nieuwste lied” samen zingen voor Zijn troon. Wat een dag zal dat zijn!
De Heer zegene jullie allen bijzonder!

Lydia Dorlas


NIEUW JAAR
Een heel nieuw jaar ligt voor ons open.
Wat zou het zijn? Hoe zou het gaan?
Wij moeten weer de wedloop lopen.
Hoe ver ligt 't doel bij ons vandaan?
Wie zou er mee gaan deze reis?
Waar eindigt die? O, wie is wijs?

Zo zijn wij weer in winter-koude
de poort van 't nieuw jaar ingegaan.
En, wie de handen samenvouwde,
die zint ook op het Gods-bestaan.
Maar... weet je, dat Hij van je houdt?
Zorg dan, dat je hem ook vertrouwt!

Wanneer wij de balans opmaken,
schijnt het een moeizaam zwaar karwei.
‘t Kan zijn, dat w’ overstuur geraken
en... zeg nu zelf: wie wordt dan blij?
Daar 's  één, die onze zwakheid ziet:
Hij troost in zorg en in verdriet.

God laat in ons verwachting rijzen.
Zijn liefde komt ons tegemoet
met de genade van de Heiland.
't Is Jezus, die ons hier begroet.
Hij ziet al d’ eenzaamheid en pijn
en Hij wil ook jouw Redder zijn.

Zie, aan de poort van 't kwijnend leven
staat daar de Goede Herder klaar.
Al wie hem zoekt, die komt hem tegen,
Zijn liefde is zo wonderbaar.
Juist om te redden staat Hij daar.
Zijn trouw maakt Zijn beloften waar.

Daar is geen andere deur gegeven
waardoor wij kunnen binnengaan:
Gods Zoon biedt ons het eeuwig leven.
Wat je ooit ter wereld hebt misdaan:
O, breng Hem al jouw zond' en schuld
opdat Hij je met vrede vult.

O, ga Hem niet voorbij, je Redder.
Zet van je hart de grendels vrij.
Dan wordt Hij ook jouw Goede Herder.
En... saam met hem kan je eeuwig verder.