Afdrukken
Categorie: Uitgelicht
Hits: 5483
Dichter: consemulder, jose (overl. 14-08-2018) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UITGELICHT GEDICHT: "ALS EEN BEDELAAR" - Jose Consémulder

Met dank aan Justus neem ik nu de ‘pen” om mijn gedicht “Als een Bedelaar” uit te lichten:

Als een Bedelaar

Ik zie een Bedelaar

Zie jij Hem ook

Hij hing op Golgotha

Voor jou toch ook

Hoewel het net Kerst is geweest en wij Zijn geboortefeest hebben gevierd, is Kerst niet echt van betekenis los van Goede Vrijdag en Pasen. Alleen samen ligt onze vrijheid en toekomst er in verzekerd.

Golgotha, daar waar onze Heer Zijn leven gaf voor ons, om ons te redden. Om voor ons de weg naar de Vader, die was afgesloten door onze zonden, weer te openen. Een groter liefdesoffer is niet denkbaar. Wij zeggen vaak dat Hij werd gekruisigd maar de waarheid is dat Hij zich liet kruisigen. Hij had legioenen engelen voor Hem kunnen laten strijden (Matt. 26:53-54) maar Hij ging vrijwillig naar de slachtbank als een stom lam en vervulde daarmee de reden van Zijn komst naar deze aarde (vers 56).

Hij vraagt, smeekt bijna

Om Liefde en vertrouwen

Hij gaf alles uit gena

Opdat jij van Hem wilt houden

Dat is wat mij altijd weer ontroert. Hij dwingt nooit, hij biedt aan, Hij vraagt bijna als een smekeling. Wat? Liefde en vertrouwen in antwoord op Zijn liefdesoffer. Wij kunnen Hem misschien gehoorzamen, ik denk alleen dat dat niet lang zou standhouden zonder liefde (bij mij in ieder geval niet).  Liefde is slechts van waarde als zij vrijwillig wordt gegeven, als er een vrije keus is, voor of tegen. Ook onze Heer had “nee” kunnen zeggen maar Hij zei “ja” uit liefde voor een verloren mensheid.

Hij klopt aan de deur

Van jouw kloppend hart

Stel Hem niet teleur

Geef Hem niet nog meer smart

Iedere keer als een mens “nee” zegt en zichzelf buiten spel zet breekt Zijn hart want daarmee verklaren we Zijn offer waardeloos. Als iemand ons van de dood redt door bijvoorbeeld een reanimatie of een redding in het verkeer zijn wij die iemand toch dankbaar. Stel je voor dat je redder bij je aan de deur komt zou je hem dan buiten laten staan, zou je hem wegsturen? Of sluit je je redder in je armen en je hart, stel je hem voor aan iedereen die het horen wil, roem je hem en zul je hem altijd in ere houden?

Geef Hem de liefde van je hart

Hij gaf jou de Zijne

Hij kijkt je aan, die Bedelaar

En vraagt: “word jij de Mijne?”

Aan ieder mens wordt deze vraag gesteld en ieder mens is verantwoordelijk voor het eigen antwoord, niemand anders kan deze vraag voor ons beantwoorden.  Het is een cruciale vraag met een antwoord dat eigenlijk niet kan wachten tot morgen, want niemand van ons weet wat morgen brengt. Morgen zou te laat kunnen zijn.

Wij zijn vrije mensen met een vrije wil, zo wilde God het. Dus wij kunnen ook nee zeggen op deze vraag maar ik hoop en bid dat u net als ik volmondig ja zult zeggen.

Als ik door mijn gedichten en overdenkingen slechts één mens heb kunnen inspireren tot nadenken en hopelijk tot een “JA” dan heb ik niet vergeefs geschreven voor Hem die ik boven alles liefheb.

Met Kerst vieren wij Zijn geboorte, met Goede Vrijdag Zijn liefdesoffer en met Pasen Zijn (letterlijke) opstanding, waarna met Pinksteren Zijn Geest in ons is komen wonen. Als wij dit leven verlaten dan staat Hij ons op te wachten om ons binnen te leiden in ons Vaderhuis. Wij gaan een heerlijke toekomst tegemoet. Mijn antwoord is JA, wat is het uwe?

Volgende uitgelichte gedicht voor de nieuwsbrief van 1 januari 2014 zal van Dineke Jansen zijn.