Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


19 liederen bij de levensparels

De afbeelding hierboven is een gebedsarmband die in de protestantse kerk in Zweden een aantal jaren geleden is ontwikkeld. Elke parel heeft een eigen betekenis. We beginnen bij de gouden parel bovenaan, waar we ook weer het laatste, het 19e lied van weergeven. Alles begint en eindigt bij God is het beeld dat we oproepen, alle andere parels zijn een onderdeel van ons hele leven met God.
Een aantal jaren geleden heb ik er in kerkdiensten ook aandacht aan besteed.
Ik heb op dit moment bij alle parels liederen geschreven. Zoals u ziet zijn er zes parels lichtbruin en wat ovaalvormig. Dat heten de ‘stilte parels’. Ook bij elk van die parels schreef ik een tekst.
Als eerste voor deze parels koos ik voor de melodie van gezang 475 uit het liedboek (1973).
Dat lied zelf is een mooie mystieke tekst met een daarbij passende melodie. Elk van de liederen bij deze parels heb ik op dezelfde manier geschreven, dus met een mystieke inslag en je kunt de melodieën onderling wisselen..
We hebben al de liederen op 14 oktober gezongen bij ‘Zingen bij het orgel’ in Moerdijk.
Naar ik hoop inspireren de teksten u in uw geloof.

Gods Levensparels (I)

Wij bidden: God U laat zich vinden,
U bent voor ons een nieuw begin.
U kent ons, noemt ons Uw beminden,
geeft aan ons leven nieuwe zin.
U bent er bij in heel ons streven,
In vreugde en in groot verdriet.
U wilt U voluit aan ons geven,
U bent er en verlaat ons niet.

Als wij in vreugde op U wachten,
bent U de Heer die ons ontmoet,
U bent nabij, U wilt verwachten
en geeft ons leven nieuwe moed.
Niets kan ons schaden of verwonden,
Uw naam is groter dan de nood,
bevrijdt ons van de diepe zonden:
Wij eren U, U bent zo groot.

Melodie: Psalm 118

Frans den Harder