Lopend langs  water
zie ik zwanen daarin gaan
Ik volg hun wegen

Nieuwe brug over
een steviger fundament
In Wie vertrouw jij?

Treurwilg ik doop je
tot vreugdewilg je bent mooi
Veel in je te zien

3 Haiku's (5 lettergrepen, 7 lettergrepen, 5 lettergrepen)