Probeer mijn sterven
niet te willen doorgronden
laat vooral je tranen gaan
maar vier mijn overlijden

immers ik leef nog steeds
beweeg me voort
door mensenmonden