Het is nog heel vroeg in de morgen
als ik de Tuin in loop,
mijn hart is zwaar van verdriet
en tóch ervaar ik hoop!

Een vogel begint nu zacht te fluiten
en ik loop snel door naar het graf,
twee engelen staan voor de ingang
en de steen is ervan af.

Wie zoekt u, vragen ze vriendelijk
en de zon breekt stralend door,
ik zoek Jezus de Messias
de gekruisigde, daar kom ik voor!

Hij is hier niet, Hij is verrezen,
opgestaan uit het graf,
zoals voorzegd is in de boeken,
Hij nam de dood zijn prikkels af!

Ik loop terug de Hof in
en Iemand roept naar mij,
oh ik herken mijn Heiland
en mijn hart is licht en blij!

Hij loopt met mij de Hof door,
het is geen graftuin meer,
de steen is weg, het graf is open
door mijn opgestane Heer!