Dood je hebt geen prikkel
en ook geen angel meer,
je bent nu overwonnen
door Jezus onze Heer.

De dood is niet het einde
het is nu slechts een Poort
waardoor wij kunnen ingaan
naar 't Eeuwig Hemels Oord!

Want Jezus stierf als Gods Lam
aan 't ruwe houten kruis
en bracht ons door Zijn offer
bij God de Vader thuis!

Jezus heeft de sleutels
van dood en dodenrijk
en niemand kan ons roven
vanuit Zijn Koninkrijk!