Het bloed van Jezus is zó zuiver
het wast je schoon van zonden rein,
al is je leven zwart en duister
het zal witter dan een sneeuwvlok zijn!

Daarom moest Hij onschuldig sterven
en dit volmaakte Offerlam
werd aanvaard door God de Vader
omdat Hij onze zonden op Zich nam.

En toen Hij aan dat kruishout hing
droeg Hij voor ons de vloek,
niets bleef er  van Hem over
zo staat het in Gods Boek!

De straf die ons de vrede brengt
die werd op Hem gelegd
en alleen op deze wijze
was dat voor God terecht!

Dit Offer was het zuiverste
en voldeed aan ál Gods eisen
en Jezus Die Zijn leven gaf
zou triomfantelijk verrijzen!