Als Jezus niet zou leven
dan was er niets volbracht,
'k weet zeker dat er eentje
in de hel is die dan lacht.

Dan was er geen verlossing,
geen leven na de dood,
geen vergeving van de zonde,
alleen ellende en veel nood.

Maar Jezus riep aan 't kruishout
met allerlaatste kracht
Zijn overwinningswoorden:
het is volbracht, het is volbracht!