Ze zat geknield bij het kruis
met een gebroken hart,
haar lieveling, haar eerste Zoon
leed ongekende smart.

Oh ze herinnerde de woorden
die Simeon tot haar sprak,
een zwaard zou door haar ziel heen gaan
en dát was wat haar nu brak.

Ze leed intens met Hem mee,
maar ze moest Hem los gaan laten
en door haar verdriet en tranen
hoorde ze Hem toen praten.

Hij sprak tot Zijn discipel
die naast Maria stond:
"zie daar staat uw moeder,"
zodat zij vertroosting vond!

Zo ging zij mee naar zijn huis
en had opnieuw een zoon,
Jezus boog Zijn gekroonde hoofd
en stierf onder luid gehoon!