zij zijn
anders jij
helemaal niet

met hun
hatelijke blikken
of geweld
doen ze
velen van
jullie verdriet

Onze Lieve
Jezus is
tijdelijk van
de aarde
weggegaan

komt op
zijn Goddelijke
datum terug
daar kunnen
wij heilig
van opaan

hoe moeilijk
het is
nu voor
jullie allen
zo onrechtvaardig
ook WACHT

geloof Jezus
heeft alle
macht

denk alsjeblieft
niet wat
heb ik
op dit
nare ogenblik
eraan

de Zoon
van God

heeft in
die andere
wereld ook
Zijn moeilijke
werk nog
niet voldaan