Ik wandel in Uw licht, o Heer
met grote blijdschap geef ik weer
hoe U mij telkens heeft geholpen
Soms was de strijd zo donker
tegen onrecht en bedrog
U gaf mij steeds Uw zonnelicht
U hielp mij toen en nu en nog
O Heer ik kan niet zonder
Uw aanwezigheid, blijf bij mij
in tijd tot in eeuwigheid
Amen