Uw Kinderen van Uw Licht
wandelen voor Uw aangezicht
Zingen vrolijk en verblijd
lof zij U tot in eeuwigheid