De wonderbare raadsman.
De altijd trouwe vriend.
De gever van genade, iets wat je eigenlijk niet verdient.
De bevrijder van demonen.
De bewaarder van het recht.
Hij die voor jou strijdt als er niemand meer voor je vecht.
De omringer van de liefde.
De gever van de kracht.
Hij schenkt de afgeschreven mens zijn Goddelijke macht.
De uitweg in ellende.
De heling van de pijn.
Al verlaten jou je ouders, Hij zal er altijd voor je zijn.
De omarmer van de schouder.
Het steuntje in de rug.
Hij laat jou weer helder denken en maakt van jouw olifant een mug.
Hij vult aan wat jij tekort komt.
Geeft de vruchten van zijn geest.
Jij wordt een nieuwe schepping, dat van vroeger is geweest.
De wandelende waarheid.
Het mens geworden Woord.
Bouw je huis op Hem en in genade ga jij voort.
De drager van jouw juk
De vader van de wees
De verandering van het denken
De wegnemer van de vrees.
Het kompas van het pad des levens.
Hij is en was het licht,
Hij geeft de doden leven en de blinden weer het zicht.
Hij geeft inzicht in het hart.
Hij legt wijsheid in het oor.
Hij is het antwoord op de vragen en als je Hem roept geeft Hij gehoor.
Ons voorbeeld op het krijgsveld en onze voorman in de geestelijke strijd.
Die ons hier met zijn liefde de hemel in begeleidt.