Wat gebeurde vanaf 
de grondlegging der wereld 
heel de mensheid door 
en nog zal komen 
verhaalt het Bijbelboek 
Openbaring
over het worden verworden 
van Schepping en leven 
Gods wil voor de toekomst 
en strijd tegen het kwade 

door de Vader 
van al wat leeft in het Heelal 
zijn de mensen gezegend 
met eenvoud van geest 
die onwetend mag blijven
over het stormen der tijden 
in d' eindeloze gewesten 
werkend naar het Eindgericht 
dat men vrij van denken 
tegemoet kan zien vertrouwend 
op de Almachtige Heer.