Heilige Geest, Gever van de goede dingen
geef mij een nieuw lied in mijn mond
en onder mijn voeten vaste grond,
laat mij van vreugde voor U zingen.

Heilige Geest, U die de Trooster bent
troost mij in moeiten en in smart,
beur mij op, verkwik mijn hart,
U die mij omringt en kent.

Heilige Geest, U die in mij wonen wil
geef mij een open en een luisterend oor,
zodat ik Uw zachte stem versta en hoor
maak mijn hart nu rustig, maak het stil.

Heilige Geest, ik wil volkomen mij nu geven
aan de voeten van de Heer
leg ik alles, alles neer
zodat U in mij kan leven!