tot U roep ik Heere, mijn rots
wend U niet zwijgend van mij af
laat mij niet als Gij bijft zwijgen
worden als gaande naar een graf
hoor naar mijn luide smekingen
als ik U bid mij bij te staan
en ik nu mijn handen ophef
om naar Uw heiligdom te gaan

ruk mij niet weg met goddelozen
met daders van ongerechtigheid
die met hun naasten vriend'lijk spreken
maar in hun hart is louter boosheid
Heer, Gij kent hun schandelijk gedrag
geef hen naar hoe zij zelf handelen
zie, zij letten niet op Uw daden
Uw wegen gaan zij niet wandelen

mijn smekingen heeft Hij gehoord
onze Heer, geprezen zij Hij
zie, Hij is mijn kracht en mijn schild
mijn hart juicht, Hij ondersteunt mij
ik loof de Heere met een lied
Hij heeft het heil voor ons bereid
Hij verlost en Hij zegent ons
Hij draagt Zijn volk in eeuwigheid

bij : Psalm 28