Als de bazuin van God zal klinken
zullen de graven opengaan,
zij die in Christus zijn gestorven
zullen als eersten op gaan staan.

Dan gaan wij hen volgen
en Jezus ontmoeten op een wolk,
vol vreugde Huiswaarts keren
wij Gods eigen geliefde volk.

En voor eeuwig zijn wij samen
met Hem Die Zijn leven gaf,
nooit meer lijden, nooit meer tranen
want Hij droeg voor ons de straf.

En de Vader bereidt een feestmaal
voor Zijn Zoon en voor de bruid
en vele, vele engelen
jubelen het vol vreugde uit!

Dan vallen wij in aanbidding
voor onze Heiland neer,
Hij is niet alleen dé Bruidegom
maar óók de geliefde Heer!

1 Thess. 4:16
Hosea 2:18-19