we zijn op reis en we gaan met vreugde
ons reisdoel is de stad Jerusalem
de stad die elke pelgrim verheugde
stad van de Grote Koning, stad van Hem

die Stad, schoon gebouwd en hoog gelegen,
ze ligt op de bergen van Moria
van hier naar daar gaan onze wegen
naar de Stad der Steden, in gloria

onze Heer is daar Zijn weg getreden
Hij is voor ons naar Golgotha gegaan
" het is volbracht " , het gold toen en heden
Hij heeft aan alle recht van God voldaan

en op Paasmorgen is Hij opgestaan
Hij heeft de dood achter Zich gelaten
opstandingsheerlijkheid is aangedaan
in oneindige hemelse maten

Koning der Koningen te Moria
in Zijn Stad verwacht Hij al Zijn kind'ren
die zal Hij ontvangen in gloria
niets en niemand zal dat verhinderen

en zo zijn wij op reis naar Moria
naar onze Heer, Die ons zal ontvangen
en Die ons opneemt in Zijn gloria
wij zingen Hem onze lofgezangen

we zijn op reis, en we gaan met vreugde
naar onze Koning in Jerusalem
Hij Die ons hart vervult en verheugde
naar het Vaderhuis in Jerusalem

bij : Psalm122
onze voeten staan in uw poorten o Jerusalem