Wat God ons heeft beloofd
dat ooit eens komen zou,
is in Jezus reeds geschied
door Gods Liefde en Zijn trouw.

Want een Kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
de Heerschappij rust op Zijn schouders
en in Hem is Eeuwig leven!

Hij is de lang verwachte Heiland
de blinkende Morgenster,
kwam uit de Hemel naar ons toe
en is vlakbij en niet meer ver!

Gods beloften zijn in Jezus
eeuwigdurend en vol kracht
geschonken aan een verloren wereld
in die bijzondere Stille Nacht!

Lucas 24:44
Jesaja 9:5
Mattheus 2:9-11
Openbaring 22:16