Christus' Licht in mij ontstoken
bij de Maaltijd van de Heer
Zijn Zonnestralen braken door
terwijl ik aan Zijn Maaltijd zat
En ik daar voor gebeden had:
Gaat U mij in Uw Maaltijd voor

Nu kan ik met diep verlangen
U als Christus kind ontvangen
zo op U mijn Heiland hopen
U heeft mij van zo'n diepe pijn
verlost door Uw Zonneschijn
'k straks voor eeuwig bij U zijn

Zingen met het Engelenkoor
klinkt dan heel de hemel door
Wij gaan met de Bruiloftsstoet
onze Bruidegom tegemoet
Onze lampen zijn ontstoken
blijven branden Heer voorgoed