God schonk Zijn eniggeboren Zoon
als een cadeau aan deze aarde,
nooit was er zó iets kostbaars
zó uitmuntend en van waarde!

Ook al zag men het niet direct
- Hij was "verpakt" in doeken-
maar de herders wisten het
en gingen Hem samen zoeken.

Want het was aan hen verteld
vergezeld met Hemelkoren,
een buitengewoon Kerstgeschenk
was die nacht geboren.

En niemand kon ons redden
wat wij ook zouden bedenken,
daarom heeft de Vader ons
Zijn enige Zoon willen schenken.

Hij is een ultiem Godscadeau,
in Hem kun je heil ontvangen,
open je hart maar voor Jezus
Hij kent jouw diepst verlangen.

Ja, God gaf ons Zijn Geliefde Zoon
aan een wereld in diep verdriet
en Hij is het enige geschenk
dat voor de mensheid uitkomst biedt!

Romeinen 6:23