Oh laat er op dit Kerstfeest
Vrede mogen zijn,
daar waar oorlog is en wanhoop
Gods Vrede in eenzaamheid en pijn.

Dat Jezus' licht mag schijnen
in duisternis en smart,
dat Zijn aanwezigheid zal brengen
Vrede in elk mensenhart.

Zodat waar ook op de wereld
Liefde stroomt vanuit Gods troon
en iedereen zal verblijden
want Jezus is de Vredevorst en Zoon!

Dat dit Kerstfeest voor een ieder
Jezus' Vrede brengen zal,
bij onze geliefden en familie
ja Vrede....overal!