Maria weet je dat jouw Kindje
zo teder en zo klein,
eens in de verre toekomst
de grote Vredevorst zal zijn?

En dat Hij zeker zoals voorzegd
de heerschappij op Zich neemt
en Zijn vele Goddelijke namen
zoals wonderbare Raadsman claimt?

Wist je trouwens Maria
dat Hij ook als een Twijgje groeit, 
uit de afgehouwen stronk van Isaï
en met wijsheid en inzicht bloeit?

Hij zal rechtstreeks van God ontvangen
raad en kennis wonderbaar,
wist je dat Maria
God staat altijd voor Hem klaar?

Jouw kleine baby Jezus
is de Messias zoals voorzegd
en als je Hem ziet liggen in de kribbe
weet dan dat God Zijn Geest op Hem legt!

Jesaja 9:1-6
Jesaja 11:1-2