In welke tijd leven wij
van angst of juist van dromen,
bang voor wat er komen gaat
of hoop want Hij zal komen!

Dan verschijnt er aan de hemel
een stralende heldere ster
en velen zullen weten
de dag is niet meer ver.

Onze redding komt eraan
want Jezus is nabij,
wees dus niet bang meer
vertrouw Hem en wees blij!

Richt je blik op de Hemelse Ster
hoor de engelen zingen
over de Redder Die gekomen is
en over de Goddelijke dingen!

Dát is de tijd waarin wij leven
ondanks moeiten, strijd en pijn
is Jezus Dezelfde gisteren, heden
en wil altijd onze Redder zijn!