Aan de herders in het veld
werd door een engel verteld
van een groot en machtig wonder
dát was toch zo bijzonder!

Ze hoorden vele engelenkoren
die zongen: "Hij is vannacht geboren".
Ze waren allen zeer verbaasd
en snelden heen met grote haast.

En daar lag Jezus in een stal
Hij die de wereld redden zal,
ze knielden samen voor Hem neer
aanbaden het Kind, hun Heer.

Ook al was Hij toen nog klein
Hij zal ooit de Vredevorst zijn,
Gods eniggeboren geliefde Zoon
is voorbestemd tot de Goddelijke Troon.

Hij kwam op aarde voor mij, voor jou
en altijd toont Hij ons Zijn trouw,
de herders vonden Hem die nacht
en dit Kind is de Redder Die op jou wacht!

Kniel daarom óók voor Jezus neer
en aanvaard Hem als jouw Heer,
Die lag in een kribbe en stierf aan een kruis
Hij is jouw Verlosser en brengt je veilig Thuis.