Laat de kracht van Golgotha
niet geroofd worden door verdriet,
want wat er gebeurde aan het kruis
dat wist de satan niet.

Juist dáár werd de strijd gestreden
en kwam het kwaad ten val,
want bij elke hamerslag en spijker
overwon Hij Die is en was en komen zal!

Alles heeft Hij afgelegd
aan dat ruwe houten kruis
om ons te kopen met Zijn bloed
te brengen bij de Vader thuis.

Ja laat de kracht van Golgotha
ons verder zien dan de dood,
want door het offer van Gods Zoon
is onze toekomst wonder groot!