Alle zonden van de wereld
werden bij 't kruis gelegd,
de vloek van God over ons
kwam neer op de Koning Knecht.

En zelfs de moordenaar aan 't kruis
bedekt met vele wonden,
beleed op het laatst zijn schuld
en kreeg vergeving van zijn zonden.

Want zo zei hij tegen Jezus:
"oh denk toch ook aan mij
straks in Uw Koninkrijk
verlos mij en maak mij vrij!"

En Jezus hangend onder smarten
was vol medelijden ondanks pijn:
"Ik zeg je" sprak Hij met Liefde
"heden zul je met Mij in 't Paradijs zijn!"

Lukas 23:33-43