Gestalte of glorie had Hij niet
Hij was onwaardig en bespot,
een Man van vele smarten
ze sloegen Zijn rug kapot.

Onze ziekten heeft Hij gedragen
en ons leed op zich genomen,
wij hielden Hem voor een geplaagde
maar juist voor ons is Hij gekomen!

Om onze overtredingen verbrijzeld
en bedekt met vele wonden,
de straf die ons de Vrede brengt
verlost ons van de zonden.

Door Zijn striemen en diepe slagen
is er genezing voor jou en mij,
ook al dwaalden wij als schapen
Hij kocht ons van de zonden vrij.

De Vader heeft Hem toen verlaten
dat was het ergste voor de Zoon,
Hij bracht met intense kreten
Zijn verdriet voor Gods Troon.

Daarom zijn wij nooit verlaten
want Hij droeg voor ons de smart
zodat wij heel ons leven
veilig zijn aan Vaders hart!

Jesaja 53:5-12