het daglicht kwam er aan,
en ik verheugde mij
de dag ontluikte , en
de zon die kwam er bij
we gaan de lente in
en groen en bloem komt vrij
het juicht tot God de Heer
het maakt ons allen blij

de schepping is zeer mooi
is wonderbaar gemaakt
daar is het firmament
dat aan de aarde raakt
met sterren zon en maan
die vaste banen gaan
lichten voor dag en nacht
die aan de hemel staan

dan is de aarde hier
het land waar wij in wonen
waar berg, rivier en zee
ons God's grootheid tonen
waar mensen en dieren
planten, bomen, bloemen
velden en rivieren
Uw heerlijkheid roemen

Heer van alle dingen
mijn Heer: hoe groot zijt Gij
Gij hebt mij gevonden
Gij zocht en Gij vond mij
nu heeft mijn leven zin
houd mij in Uw handen
ik bid U: neem mij mee
naar de hemellanden

bij U, in eeuwigheid
naar hen die er al zijn
die Uw lof bezingen
bij U in zonneschijn
de schepping zal weer zijn
als in het paradijs
Uw schepping zingt Uw eer
op zuiv're hoge wijs

daar is geen wanklank meer
aan alles is voldaan
door U alleen, Gij zijt
naar Moria gegaan
de tranen zijn voorbij
Gij hebt ze weggedaan
wij zullen dankbaar blij
rondom U, Heere, staan

het daglicht komt er aan
en ik verheugde mij
de dag ontluikte, en
God's Zon Die kwam er bij
we gaan Zijn lente in
de schepping komt weer vrij
en juicht tot God de Heer
Hij maakt ons allen blij

bij: zie, Ik maak alle dingen nieuw
Openbaring 21 : 15