U Overwon de zwartste nacht
stond op uit duisternis en graf
Aan U is de Victorie
een stralend Licht de Morgenster
Verdrijft de macht van dood en hel
U is de lof en glorie
O grote Christus eeuwig Licht
het duister is voorgoed gezwicht
Wij hoeven niets te vrezen
en zingen vrolijk en zijn blij
Eeuwig verlost en voorgoed vrij
wij vieren de Victorie

Melodie psalm 68