De twee Maria vrouwen
gingen naar het graf,
maar een grote aardbeving
nam hen haast de adem af.

Er daalde plots vanuit de Hemel
een engel van de Heer,
rolde de zware steen weg
en zette zich er op neer.

Zijn gedaante was als bliksem
en de kleding wit als sneeuw,
de bewakers beefden van angst
als voor een brullende leeuw!

Maar de engel zei en sprak:
"Wees niet bang want Hij de Heer
de gekruisigde Die u zoekt
zie Hij is hier niet meer!"

"Hij is opgewekt en leeft
zoals Hij heeft gezegd,
kom en zie de plaats
waar Hij was neergelegd!"

De beide vrouwen liepen door
en Jezus kwam hen tegemoet,
er was ontzag en diepe blijdschap
en Hij zei: "Wees gegroet".

Ze gingen samen naar Hem toe
knielden voor Hem neer
aan Zijn doorboorde voeten
en verheerlijkten Hem als Heer!

Mattheus 28:1-10