Heer Eeuwig Licht
duisternis voor U gezwicht
Helder en klaar
zijn Uw woorden zo waar
Volg Mij heb Mij lief
Ik ben het die ook
voor jouw zonden stierf
Heldere taal
voor u en jou
voor ons allemaal