Jezus Licht van ons leven
U kwam in onze duisternis
U heeft Uw leven gegeven
onze zonden vergeven

U kreeg de diepste slagen
U werd bespuugd, bespot
Deed alles zonder klagen
Here Jezus Zoon van God

Zo lief had God de wereld
die zo verloren lag en ligt
Mensen niet verloren gaan
eeuwig wonen in Uw Licht