Het was stil, muisstil
in de Hemel en voor Gods Troon,
de engelen hielden hun adem in
bij 't zien van de stervende Zoon.

Oh Hij hoefde maar één woord te zeggen
en een legermacht onnoemlijk groot
zou Hem omringen vanuit de Hemel
en Hem redden van de dood!

Maar nee, de Hemelzoon aan het kruis
werd voor ons de mensenzoon,
Hij verliet Zijn Vaders huis
en verdroeg de spot en hoon.

Voor ons, ja voor ons alleen
gaf Hij Zijn kostbaar leven,
uit Liefde zo oneindig groot
heeft Hij Zichzelf gegeven.

Dan wordt de stilte in de Hemel
doorbroken met volle kracht
van juichende en jubelende engelen
want Jezus heeft het werk volbracht!

Nooit is er zo'n groot wonder
door Gods Zoon gedaan:
de steen is weg, de Hemel juicht
want de Heer is opgestaan!