Ze dachten terug aan 't moment
vol van glorie en van kracht,
waar Jezus veranderde op de berg
in Koninklijke pracht.

Zijn kleren werden stralend wit
en schitterend licht omhulde Hem,
ieder hoorde vanuit de Hemel
vol ontzag Zijn Vaders stem.

Ze waren diep onder de indruk
want het ging om de Koning Knecht,
God sprak: "Dit is Mijn Geliefde Zoon
luister naar Hem en doe wat Hij zegt."

En Petrus als haantje de voorste
wilde zelfs drie tenten maken,
voor Jezus, Mozes en Elia
ze dachten daaraan toen ze samen spraken.

Ze waren vol verlangen
te vertellen wat ze hadden gezien,
maar Jezus had hen het zwijgen opgelegd
ze mochten niemand iets zeggen bovendien!

"Totdat Ik verrezen ben uit de dood"
zei Hij met groot gezag,
"zolang moeten jullie wachten
tot die bewuste dag."

Ze hielden zich aan Jezus' woord
maar vroegen zich toch af
wat bedoelt Hij daar nu mee
dat Hij zou opstaan uit het graf?

Ze zagen het nog voor zich
op Zijn hoofd een doornenkroon,
spijkers in Zijn handen
de lijdende Mensenzoon.

Maar ook daar in de graftuin
hoe de steen gigantisch groot
door een engel werd verplaatst
en Hij opstond uit de dood.

Oh ze waren vol verlangen
om te vertellen van hun Heer
wat ze hadden gezien
want hun Meester was er weer!

En wij, willen wij ook vertellen
van het wonder dat is volbracht,
Gods Zoon droeg onze zonden
en heeft de dood ontkracht!

Markus 9