Halleluja Amen

Al had ik alle gaven
maar de liefde niet
Liefde geschonken
op 't Pinksterfeest
Liefde maakt dronken
Liefde die geneest
Liefde is zo eerlijk
Liefde is zo heerlijk
Liefde van Uw Geest
Geloof Hoop
Halleluja Amen
Liefde allermeest