Vader, giet de olie van Uw Geest
uit over mijn leven,
U bent de Enige Die mij
dit door Uw Geest kan geven!

Vul mij tot ik overloop
met stromen van Levend Water,
opdat ik nooit tekort kom
nu niet en ook niet later.

Dompel mij onder in Uw Geest,
ik wil dicht bij U komen
opdat ik zelf een bron mag zijn
waar Levend Water uit zal stromen!