Als wij door Uw Geest geleid
opstaan tot een nieuw leven
Van 't slavenjuk zijn bevrijd
U lof en ere geven

Troosten wij en geven moed
door aan troostelozen
Zodat zij met een blij gemoed
zingen, Heer, wat bent U goed

Stralen van innerlijke vreugd
en zijn o Geest in U verheugd
En zeggen dankbaar Amen Amen
U zult ons nooit beschamen