Ze waren ziek, ja ernstig ziek,
maar ze hadden wat vernomen,
daarom gingen ze op weg
en waren bij Jezus terechtgekomen.

Melaatsheid was niet zomaar iets
en daarom riepen ze zo luid:
"Meester heb toch medelijden
wij zien naar Uw genezing uit!"

Ze waren met z'n tienen
en Jezus sprak hen aan,
ze moesten ogenblikkelijk
op weg naar de Priesters gaan!

En direct toen ze daar liepen
werden hun lichamen weer schoon,
slecht één kwam terug bij Jezus
en dankte Hem op luide toon!

"Waar zijn de anderen gebleven",
vroeg Jezus aan de man,
"zijn ze niet allen door Mij genezen
zodat een ieder God danken kan?

En Jezus zegende  en zei hem:
"ga heen, je bent behouden,
je hebt een groot geloof
toen je op Mij vertrouwde!"

Zó mogen ook wij komen
met onze vieze zonden,
om genezen heen te gaan
van alle diepe wonden!