Gods zegen toegebeden
In voor- en tegenspoed
Zijn heil op al je wegen
Bruidspaar, het ga je goed

Woont Hij in jullie woning
Dan daalt Zijn goedheid neer
Christus, de grote Koning
Straalt er als jullie Heer.


Voor het Bruidspaar.
Melodie : Gez. 124 L.v.k 1973( Nu daagt het in het Oosten)