Vijftig jaar
geleden
zijn jullie
in ´t huwelijk
in voor- en
tegenspoed
getreden.

Dankbaar
mogen jullie
dit nu vieren
in vreugde
en blijdschap
om met de
kinderen en
kleinkinderen
in liefde
deze dag te
gedenken
dat God jullie
deze dag wilde
schenken.

Ik wens jullie
van harte Gods
zegen en nog
vele jaren toe.


Voor mijn broer en schoonzus Chris en Ria.

Liefs je zus Petra