Een goed huwelijk
is als een boom

geplant
aan waterstromen

het draagt vrucht
op zijn tijd 

het loof
zal niet verwelken

en al wat het
voortbrengt 

gedijt in overdenking
en in vreugde

een goed huwelijk
is iets heel eenvoudigs.