Toen Jezus tot Zijn mensen sprak,
Ik ben met je alle dagen
tot de voleinding van de wereld,
toen hadden ze vele vragen!

Hoe kon Hij dat toch zeggen,
Hij verliet hen op een dag,
tóch zou Hij bij hen blijven
terwijl niemand Hem meer zag!

Maar toen ze daar zo zaten
met z'n allen bij elkaar,
wachtend op de  belofte
gaf God een groots gebaar!

Opeens werden ze volkomen
vervuld met Jezus Geest,
Hij kwam in ieder wonen
alsof Hij nooit was weggeweest!

Toen begrepen ze Zijn woorden,
kregen antwoord op hun vragen,
want door Zijn lieve Heilige Geest
was Hij bij hen, alle dagen!