Eindelijk was het dan zover,
Gods tijd brak voor Hem aan
Jezus zou in een ogenblik
terug naar Zijn Vader gaan.

Hij zei tegen Zijn discipelen:
door de Geest Die komen zal
zul je Mijn getuigen zijn
in Jeruzalem en overal!

En toen Hij dit gezegd had
verdween Hij in een wolk
en werd onttrokken aan de ogen
van Zijn eigen heilig volk.

Twee engelen die vroegen hen:
waarom kijkt u naar Uw Heer,
deze Jezus Die ten Hemel voer
komt op dezelfde wijze weer!