God heeft een tegenstander
moordlustig als geen ander
hij komt met verderf en dood
en brengt ons in grote nood
als wij naar God willen gaan
want dat staat hem geenszins aan
hij wil ons niet laten gaan
hij houdt ons bij God vandaan

wie niet gelooft, is al van hem
en blijft van hem het leven lang
wie het niet weet, verheft geen stem
maar ons soort mensen maakt hij bang
om naar de Heer terug te gaan
Hem vergeving te gaan vragen
 "dan zul je in Zijn oordeel staan
als ik jou was zou 'k 't niet wagen "

maar we komen toch voor God te staan
dan zou het te laat kunnen wezen
wil daarom wél nu naar God toe gaan
belijd Hem uw schulden in dezen,
maar zie daar God's tegenstander staan
die ons bij God aanklaagt dag en nacht
om ons dan verloren te zien gaan
de dood voor ons is waar hij op wacht

het gaat anders dan hij verwacht
met de aanklacht die hij daar bracht
Jezus Christus treedt naar voren:
"Ik ben naar Moria gegaan"
laat de Heere ons daar horen
"Ik heb voor alle schuld voldaan"
niet-ontvankelijk is de klacht
die hier naar voren wordt gebracht

zo luidt het Goddelijk recht
't recht van de Heer der Heeren
van eeuwigheid vastgelegd
en niemand kan dat keren
God doet wat voor eeuwig is
dat geldt in alle landen
Heer, onze behoudenis
ligt vast in Uwe handen

bij : Jesaja 54 : 11 - 17