Over de afgrond van mijn leven
loopt een brug als een kruis
en deze bijzondere brug
brengt mij bij de Vader thuis.

Ik zet mijn voeten op die brug
en begin aarzelend te lopen,
dan weet ik 'k kan niet meer terug
alleen op het kruis kan ik nog hopen.

En als ik naar beneden kijk
de steile afgrond in,
dan griezel ik van wat ik zie
al mijn zonden vanaf het begin!

Gauw zet ik een paar stapjes
en kijk vooruit met goede moed,
ik weet aan 't eind is Vaders huis
en Hij maakt dan alles goed.

Dan zie ik een uitgestoken hand
die mij wenkt en stevig pakt,
ik krijg hoop en nieuwe kracht
want dat was weggezakt.

En als ik nu naar de afgrond kijk
zie ik letters glanzend groot,
het Heilige woord "GENADE" staan
verkregen door Jezus dood!