Door wat jij gedaan hebt
aan je naaste diep in nood,
mogen zij zeker weten
het was Gods hulp die jij hen bood!

Al was het maar wat water,
of een maaltijd om te eten,
God zal dat zeker zegenen
zodat zij hun leed vergeten.

Want wat je aan hen de minste
met erbarmen hebt gedaan,
deed je voor de Here Jezus,
Hij wil vol Liefde naast hen staan!