De wegen van de Here
zijn mooi en wonderbaar,
we ontdekken dat in ons eentje
maar vaak ook met elkaar!

Het is soms net een muntje
dat verloren is en kwijt,
maar is het dan gevonden
dan is iedereen verblijd!

Soms is het toch lang zoeken,
steeds vragen in gebed,
blijven kloppen, bidden
God heeft iets apart gezet.

Zijn wegen zijn volkomen
en als je daarop loopt,
dan loopt Hij altijd naast je,
heb je daar niet op gehoopt?

Je krijgt niet altijd antwoord,
maar Hij leidt je altijd voort,
zelfs met vele vragen
is Hij het Die je hoort.

De wegen van de Here
zijn mooi en wonderbaar,
kom en wandel met Hem
wat je zoekt, dat vind je daar!